Truyền thông nội bộ

"Gungho - Bí quyết phát huy nhiệt huyết nhân viên"

Mời các bạn nghe cuốn sách "Gung Ho - bí quyết phát huy nhiệt huyết nhân viên" - một cuốn sách đã gắn bó với CNCTech từ những ngày đầu thành lập và vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày hôm nay.

Tạp chí nội bộ

Tạp chí nội bộ tháng 2/2023

Tạp chí nội bộ tháng 3/2023

Tạp chí nội bộ tháng 4/2023