Tăng trưởng xanh – Phát triển bền vững

CNCTech Group không chỉ hướng đến mục tiêu trở thành đối tác chiến lược cho các công ty đa quốc gia, mà còn là doanh nghiệp tiên phong trong các vấn đề bảo vệ môi trường, đảm bảo sự bình an và phát triển cộng đồng.

Tăng trưởng xanh và phát triển bền vững là nội dung trọng tâm trong chiến lược xuyên suốt trên hành trình phát triển của CNCTech Group. Là một trong những doanh nghiệp có nét văn hóa riêng, CNCTech Group đã và đang xây dựng được môi trường lý tưởng cho cán bộ công nhân viên phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ.

CNCTech Thăng Long tại Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc.

Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Đảm bảo tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận giúp CNCTech Group luôn hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ đóng góp cho ngân sách quốc gia.

Là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu ngành công nghiệp phụ trợ, CNCTech Group nhận thức rõ vai trò tiên phong trong việc đón đầu xu thế của thế giới, ứng dụng công nghệ cao và thân thiện với môi trường, hỗ trợ và nâng đỡ các doanh nghiệp cùng ngành để đồng hành phát triển bền vững, từ đó nâng cao vị thế, tầm vóc ngành công nghiệp phụ trợ và nền kinh tế Việt Nam trên trường thế giới.

Trách nhiệm xã hội

Trong những năm qua, với quy mô sản xuất ngày càng mở rộng, CNCTech Group đã tạo công ăn việc làm ổn định cho nhiều người dân trên địa bàn và các tỉnh lân cận, đóng góp một phần không nhỏ vào công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Đội ngũ cán bộ công nhân viên của công ty không chỉ vững tay nghề, mà còn tâm huyết, nhiệt tình cống hiến. Với chính sách thu hút nhân tài hiệu quả, hệ thống nhân sự ngày càng gia tăng về số lượng và chất lượng theo qui mô phát triển của công ty.

Bên cạnh các chính sách nhân sự tốt, CNCTech Group cũng rất với chú trọng trách nhiệm xã hội bằng cách tổ chức, tài trợ nhiều chương trình thiện nguyện, hoạt động cộng đồng, san sẻ khó khăn với đồng bào cả nước.

Cán bộ công nhân viên của CNCTech.

Trách nhiệm với môi trường

Việc gia công, sản xuất sử dụng nguyên liệu kim loại và nhựa truyền thống có thể gây ra một số quan ngại của cộng đồng về vấn đề bảo vệ môi trường. Ý thức sâu sắc điều đó, CNCTech Group luôn nỗ lựa để “XANH” trong cách vận hành.

Tập đoàn luôn tích cực lan tỏa thói quen tiêu dùng thân thiện với môi trường trong nội tại doanh nghiệp và tới tất cả các bên hữu quan. Các chỉ tiêu về tiêu thụ năng lượng và nguyên vật liệu được giám sát chặt chẽ.

Khuôn viên các nhà máy được quy hoạch với không gian xanh rộng mở. Những chiến dịch tiết kiệm năng lượng được phát động thường xuyên và nhận được sự hưởng ứng của tất cả CBCNV trong công ty.

Share on: