Lễ khởi công CNCTech Sài Gòn – Tổ hợp sản xuất tích hợp

Ngày 15/09/2022, CNCTech Saigon – Dự án tổ hợp sản xuất công nghiệp hỗ trợ tại Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức được khởi công xây dựng.

CNCTech Saigon được xây dựng trong vị trí vàng của Khu Công nghệ cao thuộc Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh với diện tích 12 600 m2.

CNCTech BoD at the groundbreaking ceremony.

Ban lãnh đạo CNCTech thực hiện nghi lễ khởi công CNCTech Sài Gòn.

Đọc thêm về bài viết tại link sau: Ground Breaking Ceremony of CNCTech Saigon – CNCTech Industrial

Share on: