THÔNG BÁO

Chuyển địa điểm

Thư mục OneDrive cnctech.vn/industrial đã được đóng từ 23/5/2023.

Dữ liệu Hạ tầng được chuyển vào Team Industrial, truy cập nhóm tại đây.

Nếu bạn cần được hỗ trợ thêm, hãy liên hệ với admin qua Zalo.

CNCTech Team