Hội thảo nâng cao chất lượng chuyên môn tài chính – kế toán

Nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn tài chính – kế toán, ngày 4/3/2023, CNCTech đã tổ chức buổi hội thảo với chuyên đề “Rà soát – Phát hiện – Sửa chữa các lỗi sai về chuyên môn nghiệp vụ của Giám đốc và kế toán doanh nghiệp trước khi lập Báo cáo tài chính, quyết toán tài chính và quyết toán thuế GTGT, Thuế TNDN và thuế TNCT năm 2022”.

https://cnctech.vn/wp-content/uploads/2023/03/Dao-tao-ke-toan-2-e1678266657230.jpg

Diễn giả tại chương trình là Tiến Sĩ Trần Huy Hoàng – Tổng Giám đốc Censtaf Group, chuyên gia cao cấp về đào tạo thực tế quản lý, có kinh nghiệm 24 năm trong lĩnh vực đào tạo, tư vấn luật, thuế, kiểm toán, thanh-kiểm tra quyết toán thuế cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

https://cnctech.vn/wp-content/uploads/2023/03/Dao-tao-ke-toan-3-e1678266981465.jpg

Bằng phương pháp đào tạo theo mô hình Sơ đồ tư duy Logic hình cây, kết hợp thảo luận song phương các tình huống thực tế xảy ra tại các Doanh nghiệp và đào tạo các kỹ năng chuyên môn với các kỹ năng mềm trong công tác xử lý, khắc phục sai phạm và hỗ trợ tư vấn cho Giám đốc và kế toán doanh nghiệp, buổi hội thảo rất hữu ích đối với CBCNV để nắm vững chính sách pháp luật, ngăn ngừa, khắc phục được sai sót trong quản lý tài chính, kế toán để quyết toán thuế năm 2022-2023 thành công.

Share on: