CNCTech Thăng Long tổ chức Chương trình Đào tạo đọc bản vẽ, cách nhận biết và quản lý dao mòn.

Với phương châm trở thành công ty sản xuất gia công cơ khí vững mạnh, CNCTech đã luôn đặt con người là trọng tâm của sự phát triển. Tiếp nối những phong trào khuyến khích người lao động không ngừng đổi mới sáng tạo, ngày 24/11/2023, CNCTech tổ chức chương trình đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực sản xuất, chương trình đào tạo đọc bản vẽ, cách nhận biết và quản lý dao mòn.

Chương trình đào tạo với sự tham gia của hơn 50 cán bộ công nhân viên ở bộ phận gia công F1 và F2. Trực tiếp đứng lớp tại buổi đào tạo chính một trong những đối tác lớn của CNCTech – CADDI.

Buổi đào tạo cũng đã trao đổi kiến thức và kinh nghiệm đều được lên kế hoạch bài bản với những ví dụ cụ thể giúp người lao động có cơ hội được áp dụng lý thuyết vào thực tế nhận biết và quản lý dao mòn. Sau buổi đào tạo, cán bộ công nhân viên cũng đã được tham gia làm bài kiểm tra đánh giá chất lượng chương trình đào tạo. Từ đó giúp CBCNV nâng cao tay nghề và năng suất lao động; đồng thời có cách nhìn mới, cách tư duy mới trong công việc.

 

Share on: