CNCTech tham gia Hội thảo Xây dựng Văn hoá doanh nghiệp gia đình Việt Nam năm 2023 và nhận kỉ niệm chương của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chiều 3/11, tại Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Trung tâm Văn hóa Doanh nhân tổ chức Hội thảo Xây dựng văn hóa doanh nghiệp gia đình Việt Nam năm 2023. Hội thảo nhằm góp phần thúc đẩy văn hóa kinh doanh vì sự phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Tại Hội thảo, gần 200 đại biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận về xây dựng văn hóa doanh nghiệp gia đình Việt Nam vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Sau 37 năm đổi mới, nước ta đã hình thành đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp hùng hậu, với số lượng trên 900 nghìn doanh nghiệp, trên 20 nghìn hợp tác xã và trên 5 triệu hộ kinh doanh cá thể. Lực lượng doanh nhân, doanh nghiệp này đã góp phần quan trọng trong thực hiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế, góp phần đưa nước ta từ một quốc gia kém phát triển, lạc hậu thành nền kinh tế lớn thứ 37 của thế giới, nằm trong Top 20 quốc gia có quy mô thương mại quốc tế lớn nhất thế giới. CNCTech là một trong những doanh nghiệp gia đình đang có những bước tiến phát triển mạnh của nước ta.

 

Doanh nghiệp gia đình là một bộ phận quan trọng, chiếm 70% số lượng doanh nghiệp tại Việt Nam, chưa kể trên 5 triệu hộ kinh doanh cá thể có thể coi là các doanh nghiệp gia đình siêu nhỏ. Đây chính là nguồn để hình thành đội ngũ doanh nghiệp lớn mạnh của đất nước. Doanh nghiệp gia đình cũng là hình thức kinh doanh chủ yếu trên thế giới. Các doanh nghiệp gia đình luôn nổi trội ở uy tín, luôn phát triển mạnh mẽ qua nhiều thế hệ. Do đó, chúng ta cần xây dựng và thực hành đạo đức kinh doanh, góp phần hình thành bản sắc văn hóa riêng của doanh nhân Việt Nam.

Chiều tối 3/11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt Đoàn đại biểu doanh nghiệp gia đình tiêu biểu cả nước.

Bày tỏ vui mừng được gặp các doanh nghiệp tiêu biểu, đặc biệt trong bối cảnh cộng đồng doanh nghiệp vừa đón nhận tin vui Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 41 về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Đảng, Nhà nước ta luôn coi trọng vai trò của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân, đồng thời cho biết, trong nhiệm kỳ khóa XIV và tiếp tục trong khóa XV, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nhiều luật, pháp lệnh, nghị quyết quan trọng hướng tới hoàn thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, pháp luật, cơ chế chính sách tạo thuận lợi cho hoạt động của người dân và doanh nghiệp.

 

Nhấn mạnh lại Nghị quyết 41 về yêu cầu phát triển đội ngũ doanh nghiệp dân tộc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, tới đây, các doanh nhân, đặc biệt là doanh nhân tham gia sở hữu và điều hành doanh nghiệp gia đình cần quan tâm xây dựng, trau dồi, rèn luyện đạo đức, văn hóa kinh doanh, tinh thần dân tộc, khát vọng cống hiến, trách nhiệm xã hội để phát triển bền vững và xứng tầm là những doanh nhân đại diện cho một đất nước Việt Nam phát triển, văn minh, hạnh phúc.

Nhân dịp trong buổi gặp mặt doanh nghiệp gia đình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã trao tặng kỷ niệm chương tới các doanh nghiệp gia đình Viết Nam.

 

Chủ tịch Quốc hội nêu bật tầm quan trọng của việc lấy đạo đức làm cốt lõi xây dựng văn hóa kinh doanh Việt Nam; xây dựng, thực hành các chuẩn mực đạo đức doanh nhân, văn hóa kinh doanh bản sắc Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa kinh doanh quốc tế, coi đây là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa chiến lược lâu dài trong xây dựng và phát huy đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh mới.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc nhiều doanh nghiệp gia đình thực hiện rất tốt trách nhiệm xã hội, phát huy truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, đã và đang tích cực tham gia các chương trình xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, chương trình vì cộng đồng, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý VCCI thông qua Hội đồng Doanh nhân gia đình, cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực hơn nữa trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp gia đình Việt Nam; hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp gia đình để Việt Nam ngày càng có thêm nhiều tập đoàn doanh nghiệp gia đình đóng góp vào sự phát triển kinh tế của đất nước.

Share on: