CNCTech vinh dự nhận được sự tin tưởng và hỗ trợ của tổ chức JICA

Nằm trong chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu của Nhật bản, CNCTech vinh dự nhận được sự tin tưởng và hỗ trợ của tổ chức JICA.

https://cnctech.vn/wp-content/uploads/2022/06/IMG_9986-1.jpg

CNCTech vinh dự nhận được sự hỗ trợ của tổ chức JICA.

Ngày hôm nay tổ chức JICA có mặt tại công ty CNCTech Thăng Long để thực hiện dự án SME về việc đào tạo nội bộ nhận biết mối nguy – hoạt động STOP6 với mục tiêu “0 TAI NẠN, HÃY HÀNH ĐỘNG”.

Chương trình đào tạo diễn ra với nội dung thiết thực, ý nghĩa về việc nhận biết các mối nguy liên quan đến vấn đề an toàn lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp. 

Công ty cổ phần CNCTech Thăng Long rất vinh dự là 1 trong số 33 đơn vị trong đất nước Việt Nam được tổ chức JICA tin tưởng và ký hợp đồng phát triển lâu dài.

Share on: