Chính sách quyền riêng tư

Lần cập nhật cuối cùng: 25/11/2022.

Công ty cổ phần Tập đoàn CNCTech (sau đây gọi chung là “CNCTech Group”) hiểu rõ tầm quan trọng và tôn trọng quyền bảo mật thông tin cá nhân (“Thông tin”) của người truy cập website CNCTech Group. Chính sách này được áp dụng khi người dùng truy cập website cnctech.vn và các trang website con khác (sau đây gọi chung là “Trang web”), tức là người dùng đồng ý với các điều khoản mà CNCTech Group quy định trong Chính sách này (bao gồm cả các phần bổ sung, sửa đổi tùy từng thời điểm).

Các dịch vụ được cung cấp thông qua các trang website không công khai và các phương tiện khác có thể được bảo vệ bằng một chính sách khác hoặc thỏa thuận riêng lẻ. Nếu bạn có thắc mắc về vấn đề này, liên hệ tới địa chỉ email: communications@cnctech.vn.

Những người dưới 18 tuổi không nên sử dụng Trang web này. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn tuyên bố rằng bạn có năng lực pháp lý để tham gia vào một thỏa thuận ràng buộc và đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách quyền riêng tư này.

Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập dữ liệu ẩn danh từ khách hàng truy cập trang website cnctech.vn để vận hành các dịch vụ của chúng tôi, ví dụ: theo dõi lưu lượng truy cập, phân tích và tối ưu hoá các website của CNCTech Group. Dữ liệu ẩn danh mà chúng tôi thu thập không được dùng để nhận dạng cá nhân; đúng hơn, đó là các dạng thông tin như yêu cầu web, dữ liệu được gửi để đáp ứng các yêu cầu đó, địa chỉ Protocol Internet và các trình duyệt.

Chúng tôi cũng có thể thu thập dữ liệu nhân khẩu học và sở thích tổng hợp cho mục đích phân tích thông qua bên thứ ba, chẳng hạn như thông qua Google Analytics. Dữ liệu đó không nhận dạng cá nhân, nhưng chúng tôi có thể hoặc các bên thứ ba này có thể sử dụng cookie hoặc công nghệ tương tự để hỗ trợ việc sử dụng dữ liệu này cùng với cookie của bên thứ ba khác hoặc công nghệ tương tự (ví dụ: từ Google AdWords) để quảng cáo hoặc cho các mục đích khác. Chúng tôi sử dụng Google Analytics Remarketing để thông báo, tối ưu hóa và quảng cáo trực tuyến thông qua bên thứ ba cung cấp dựa trên các lượt truy cập trước đây vào Trang web của CNCTech. Bạn có thể chặn hoặc xóa cookie mà vẫn có thể sử dụng Trang web. Dữ liệu ẩn danh mà chúng tôi chia sẻ với bên thứ ba có thể bao gồm việc bạn đã truy cập Trang web hoặc xem quảng cáo của chúng tôi, bao gồm thời gian và ngày bạn truy cập trang web của chúng tôi, các trang đã xem và thông tin không nhận dạng cá nhân khác. Các dịch vụ mà chúng tôi chia sẻ dữ liệu này, bao gồm Google Analytics, có thể sử dụng dữ liệu để quyết định việc hiển thị quảng cáo cho bạn. Các dịch vụ này có chính sách quyền riêng tư của riêng họ và chúng tôi khuyến khích bạn xem xét chúng. Bạn có thể tìm hiểu thêm và từ chối tham gia các mạng quảng cáo tại Network Advertising Initiative.

Trang web cũng có thể bao gồm các nút bấm chia sẻ nhằm chia sẻ nội dung của chúng tôi với các mạng xã hội. Các mạng xã hội này có chính sách quyền riêng tư của riêng họ và họ có thể thu thập thông tin khi bạn nhấn vào những nút bấm chia sẻ này. Thông tin đó được bảo vệ theo chính sách quyền riêng tư của các trang web bên thứ ba và nó tuân theo cài đặt quyền riêng tư của các trang web đó. CNCTech không có quyền truy cập vào thông tin mà bạn đã gửi đến các trang web này trừ khi bạn chọn cung cấp cho chúng tôi thông tin đó một cách rõ ràng.

Sử dụng thông tin cá nhân

Để tận dụng một số tính năng nhất định của Trang web, bạn có thể chọn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, chẳng hạn như tên, địa chỉ email và thông tin liên hệ khác của bạn. Quyết định cung cấp dữ liệu như vậy của bạn sẽ luôn là tự nguyện. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn các dịch vụ hoặc để liên hệ trực tiếp với bạn dưới các hình thức như: gửi thư ngỏ, thư cảm ơn, thông tin về các sự kiện sắp tới của chúng tôi khi cần thiết.

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi làm như vậy là phù hợp để thực hiện yêu cầu của bạn, chẳng hạn như:

Chia sẻ địa chỉ email của bạn với phần mềm quản lý email của bên thứ ba khi bạn đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để gửi bản tin đó cho bạn,

Chia sẻ đơn xin việc của bạn với các bên thứ ba giúp chúng tôi quản lý hiệu quả các đơn xin việc đó,

Chia sẻ yêu cầu liên hệ của bạn với phần mềm quản lý quan hệ khách hàng giúp chúng tôi quản lý hiệu quả các yêu cầu đó,

Hoặc các mục đích sử dụng tương tự khác;

Chúng tôi tin rằng điều đó là cần thiết để phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề gian lận, bảo mật hoặc kỹ thuật; chúng tôi tin rằng điều đó là cần thiết để bảo vệ tài sản, quyền hợp pháp của chúng tôi hoặc tài sản hoặc quyền hợp pháp của người khác;

Trong trường hợp chúng tôi ngừng kinh doanh hoặc phá sản, chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba và người mua có thể tiếp tục sử dụng thông tin cá nhân của bạn như đã được quy định trong Chính sách quyền riêng tư này; hoặc theo quy định của pháp luật.

Nếu chúng tôi buộc phải chia sẻ thông tin cá nhân của bạn một cách hợp pháp, chúng tôi sẽ cố gắng sớm nhất trong khả năng để thông báo ngay cho bạn, trừ khi chúng tôi xác định rằng (a) chúng tôi không được phép cung cấp thông tin đó theo luật hiện hành hoặc (b) việc làm đó như vậy sẽ dẫn đến nguy cơ tử vong, thương tích nghiêm trọng hoặc gây tổn thất, thiệt hại tài sản nặng nề cho CNCTech hoặc bên thứ ba.

Nếu bạn đã chia sẻ thông tin liên hệ với chúng tôi, chúng tôi có thể liên hệ với bạn qua email hoặc các phương tiện khác. Ví dụ: chúng tôi có thể liên lạc với bạn hoặc gửi cho bạn các email quảng cáo liên quan đến CNCTech. Chúng tôi cũng có thể sử dụng phần mềm thông minh để thông báo cho chúng tôi khi bạn mở email từ chúng tôi. Đối với các email quảng cáo và bản tin, bạn có thể sửa đổi tùy chọn thông báo email của mình bằng cách nhấp vào liên kết thích hợp có trong phần cuối của thông báo email.

Thông tin cá nhân nhận được thông qua mẫu đơn xin việc của chúng tôi sẽ được giữ bí mật và sẽ không được sử dụng cho mục đích quảng cáo. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin này với các bên thứ ba giúp chúng tôi quản lý hiệu quả các đơn xin việc đó nếu chính sách quyền riêng tư của họ tương thích với Chính sách quyền riêng tư này.

Trang web của chúng tôi không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi sẽ không cố ý thu thập, sử dụng, cung cấp hoặc xử lý bất kỳ thông tin cá nhân nào của trẻ em dưới 13 tuổi.

Việc truy cập dữ liệu bởi Đơn vị dịch vụ bên ngoài

Chúng tôi tuyển dụng và ký hợp đồng với những cá nhân và các tổ chức khác thay mặt chúng tôi thực hiện một số nhiệm vụ nhất định và những cá nhân nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi có thể cần chia sẻ thông tin cá nhân với Đơn vị dịch vụ bên ngoài để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn.

Trừ khi có các quy định khác, Đơn vị dịch vụ bên ngoài của chúng tôi không có quyền sử dụng thông tin cá nhân hoặc thông tin khác mà chúng tôi chia sẻ với họ ngoài những gì cần thiết để hỗ trợ chúng tôi. Bằng cách gửi thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi, bạn đồng ý với việc chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân đó với Đơn vị dịch vụ bên ngoài của chúng tôi.

Cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn bằng cách gửi email đến địa chỉ: communications@cnctech.vn.

Khi chúng tôi xóa thông tin cá nhân của bạn, thông tin đó sẽ bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu đang hoạt động của chúng tôi nhưng có thể vẫn còn trong các tệp sao lưu của chúng tôi.

Biện pháp bảo mật

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật vật lý, điện tử và hành chính để giúp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập, tiết lộ hoặc giả mạo trái phép.

Bất chấp những biện pháp này, dữ liệu được truyền qua Internet hoặc được lưu trữ dưới dạng điện tử không thể được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Liên kết đến các trang web của bên thứ ba

Để thuận tiện cho bạn, chúng tôi có thể cung cấp liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Chính sách bảo mật của chúng tôi không áp dụng cho các trang web thuộc sở hữu của bên thứ ba.

Những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư

Tùy tình hình, nhu cầu bảo mật thực tế, CNCTech Group có thể điều chỉnh Chính sách này vì vậy khi truy cập website người dùng nên thường xuyên kiểm tra lại Thông tin Chính sách để có các bản cập nhật mới nhất. Việc sử dụng thông tin chúng tôi thu thập bây giờ phải tuân theo Chính sách quyền riêng tư có hiệu lực tại thời điểm thông tin đó được sử dụng.

Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi lớn trong cách chúng tôi thu thập hoặc sử dụng thông tin, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo trên Trang web hoặc gửi email cho bạn.